Agihan Mata Kuliah PGMI

AGIHAN MATA KULIAH PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

 

SEMESTER I

No Kode Mata Kuliah SKS
1 INS 106 Bahasa Arab I 2
2 INS 102 Bahasa Indonesia 2
3 INS 104 Bahasa Inggris I 2
4 INS 201 Ulumul Qur`an 2
5 TAR 210 Ilmu Pendidikan Islam 2
6 PGMI Psikologi Umum 2
7 INS 202 Ulumul Hadits 2
8 INS 110 Filsafat Umum 2
9 INS 111 Ilmu Tauhid 2
10 INS 108 Akhlak Tasawuf 2
11 INS 101 Civic Education 2
12 INS 106 Komputer 2
JUMLAH 24