Visi dan Misi PBA

VISI

Unggul dan terpercaya dalam menciptakan tenaga guru bahasa Arab professional dan mampu  berbicara baik lisan maupun tulisan yang berbasiskan keislaman, keilmuan dan nilai-nilai pesantren tahun 2024.

 

MISI

 1. Melahirkan tenaga pendidik bahasa Arab yang mampu berbicara dan menulis.
 2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang keguruan bahasa Arab secara professional, kompetitif dan integratif.
 3. Meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan bahasa Arab.
 4. Meningkatkan peran serta program studi dalam pendidikan dan pengajaran bahasa Arab bagi lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.
 5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksananak Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam bidang bahasa Arab.

 

TUJUAN

 1. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam yang memiliki kemampuan untuk berbicara dan menulis dalam bahasa Arab
 2. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam yang memiliki kemampuan dalam mendidik dan mengajarkan bahasa Arab secara professional.
 3. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam yang mampu mengintegrasikan bahasa Arab dengan ilmu-ilmu lainnya.
 4. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam yang kopeten dan professional dalam penelitian dan pengembangan kependidikan bahasa Arab.
 5. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam yang mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (kursus) bahasa Arab secara professional.
 6. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam yang mampu menyusun buku-buku teks mata pelajaran bahasa Arab.